Wykaz nieruchomości stanowiących działki Nr 160/3 o pow. 249 m2 oraz Nr 160/4 o pow. 262 m2, położonych w obrębie Nr 1 przy ul. Armii Krajowej w Bartoszycach przeznaczonych do […]

Więcej

W  związku z przebudową Placu Bohaterów Westerplatte wyznaczamy nowe miejsce postoju pojazdu przeznaczonego do wykonywania badań mammograficznych przy ul. Janusza Korczaka 1 w Bartoszycach. Teren [...]

Więcej